Internacia E-Renkontiĝo en RABKA

Ni invitas vin kore al la

Internacia E-Renkontiĝo en RABKA

1-10 okt. 2006La urbo:

Rabka, fama turisma kaj naturkuraca urbo inter Krakovo kaj Zakopane (Tatra Montaro).


La renkontig’ejo:

19-jarcenta ligna, hejmec-etosa pensiono, kies posedantino komencas paroli Esperanton.

La domon c’irkau’as g’ardenoj, apudas arbaro, torento, kafejo. Ludejo por infanoj k.a. personoj, sportplaco, parkejo estas senpagaj. Tre bongustaj mang’oj, preparataj surbaze de ekologiaj produktoj. Art- pentraj’oj en la domo.

PROGRAMO:

Vizitoj en: KRAKOW kun ties vidindaj’oj kaj enurba E-grafitio, la salminejo de WIELICZKA, AUSCHWITZ, WADOWICE, la tre pitoreska montaro PIENINY, ZAKOPANE kaj TATRY, BESKID WYSPOWY - montaro c’irkau’ RABKA, kun la monto Luboñ Wielki (1022m ), la urbo Rabka kun la amuz-parko „Rabkoland”, „Muzeo de la Ordeno de Rideto”. Proksime trovig’as muzeo de malnovaj lokomotivoj, trajnoj ktp.

La „Ordeno de Rideto” estas la sola ordeno en la mondo, kiun aljug’as infanoj. Ricevas g’in adoltoj por eksterordinaraj meritoj en agado favore al infanoj. Inter la unuaj kavaliroj de tiu ordeno estis la brita esperantisto, J.H.Sullivan (1913-1993), fondinto de „Geonkloj Esperantistaj”(1958) kaj „Kastora Klubo de Esperanto”(1964). Rememoro pri la esperantisto trovig’as en la muzeo.


Prelegoj, praktikaj okupoj

Ideoj por E-agado: kiel organizi inform-sistemon por sia E-medio, kiel fondi E-kulturcentron (facilas!), studentan E-rondon, ILEI-lernejon, fan-klubon de la esperanta muziko, kiel informi pri Eo (+diskuto pri informado), k.a. Gvidas fondintino de tiaj strukturoj, Maria Majerczak.
Lernado de bonaj E-kantoj, la E-poezio (diskutrondo), lernado aktori, vesperoj c’e fajro.
Arto. Artaj manlaboroj- c’iu povos fari „propran” poton el argilo, pentri sur vitro. Kontakto kun arto kaj artistoj.

Natur- sanigado - eblas mendi serion da naturkuracaj sanzorgoj en medicinejo (malalta kosto).

En Rabka oni specialig’as pri KURACADO de

- plenkreskuloj - spirado, sango- cirkulado, rehabilitado post korinfarkto au’ kor-operacio, profilaktado de sangcirkuladaj malsanoj ;
- infanoj - en la sfero de kor-, pulmo- kaj laringo- malsanoj, diabeto kaj tro-pezado.


Informoj, alig’ado:

Int. Centro de la Kulturoj: MCKultur.ICK@gmail.com
Tel. en Krakovo (tuttaga, kun pau’zoj) +48 12 638 14 49

ALIG’ILO
Bv. kopii la alig’ilon kaj tre baldau’ sendi g’in al: MCKultur.ICK@gmail.com Dankon.


Mi alig’as al la E-feriado en Rabka, dato: ………..

Persona nomo:
Familia nomo:
naskig’dato- jaro:_____monato:_____tago:_______
viro ino (bv. forigi la neutilan mencion).
Lando:
Urbo:
Kompleta stratadreso:
Retadreso:
Kompleta telefon-numero:
Pos’telefono:
N-ro de la pasporto (koncernas eksterlandanojn):
Mi estas vegetarano …..
Mi dezirus kontribui al la programo per ……….
Mi elektas jenajn programerojn:
Vizitoj en:

……. KRAKOW
……. la salminejo de WIELICZKA,
…….. AUSCHWITZ, WADOWICE,
……...la tre pitoreska montaro PIENINY,
……...ZAKOPANE kaj TATRY
aliaj ..............


Ideoj por E-agado: ...................

Arto

….. fari poton el argilo
….. pentri sur vitro
….. kontakto kun artaj’oj
….. lerni bonajn E-kantojn
….. la E-poezio (diskutrondo)
….. lerni aktori

Sano

….. naturkuracaj sanzorgoj


Ni invitas c'iujn kaj petas informi geamikojn, plani renkontig'on kun Ili en Rabka.... Dankon.


Internacia Centro de la Kulturoj
en Krakovo kaj Ĉajovice
Maria Majerczak
direktoro